הרצאה על שפת גוף לרבני תנועת ברקאי

ג' 02/12/2014 12:12

תנועת ברקאי היא גוף של הציונות הדתית שעוסק בהכשרת רבנים צעירים לתפקידי מנהיגות בקהילה.  התנועה מקיימת תוכנית הדרכה מקיפה לרבנים צעירים (2-4 שנים אחרי ההסמכה לרבנות) שבה הם לומדים את כל הנושאים הלא-הלכתיים שקשורים לעבודתם כרבנים:  לדוגמה איך לעזור לזוגות במשבר, איך לתמוך רגשית באבלים - וגם איך להופיע נכון מול הקהילה שלהם ומול הציבור הרחב.

בית הספר לדיבור מול קהל מקיים מאז 2012 קורסים לרבני תנועת ברקאי, ובשיעור הקרוב (השני מתוך שישה) נלמד את הנושא של שפת גוף מול קהל.  בהרצאה נבין לא רק את הנושאים הכללים של שפת גוף מול קהל: איך לנהל קשר עין, איך להשתמש בידיים כדי להעצים מסרים, וכן הלאה.

דגש מיוחד יהיה על הבעיות במגזר הדתי:  הנטיה לדבר תוך התנדנדות קדימה ואחורה, הנטיה להישען על ה'סטנדר' (מעין דוכן נואמים קטן), ההבדל בין בית כנסת אשכנזי בו עומדים עם הגב לארון הקודש והפנים לקהל, לבין בית כנסת ספרדי שבו יש במה המוקפת בקהל, וכך בכל רגע שליש מהקהל רוא את גבו של הרב.

למידע נוסף והרשמה