כשלים לוגיים - אופרציות אסורות

כשלים אלו הם מהסוג הגרוע ביותר, והקשה ביותר לזיהוי

כשלי חוסר קשר סיבתי

זו משפחה של כשלים לוגיים שבה טוענים כי דבר אחד גרם לדבר אחר בזמן שאין ביניהם קשר סיבתי.

Cum hoc ergo propter hoc - ביחד ולכן בגלל

זהו כשל הדומה לכשל ה'אחרי ולכן בגלל' שיתואר בהמשך. זהו הכשל של לטעון שבגלל ששני אירועים קורים יחד, הרי שיש בניהם קשר סיבתי. טענה זו כושלת מכיוון שהיא מתעלמת מגורמים אחרים שיכולים להיות הסיבה(ות) לאירוע. "שיעור הקוראים באוכלוסייה ירד בקביעות עם העלייה בכוחה של הטלוויזיה. ברור שצפייה בטלוויזיה מעכבת את הלמידה"

Non causa pro causa - אין קשר סיבתי

בטיעון חסר קשר סיבתי כשמשהו מוצג כסיבה של מאורע כלשהו, אבל למעשה כלל לא הוכח שאותו ארוע הוא הסיבה. לדוגמא:
"לקחתי אספירין והתפללתי לאלוהים, וכאב הראש שלי נעלם. כך שאלוהים ריפאני"

Non sequitur - אין קשר לוגי

כשל זה הוא טיעון בו המסקנה הנובעת מהנחות היסוד לא קשורה לוגית להנחות אלה. לדוגמא:
"מאחר וברור שהמצרים נאלצו לחפור הרבה כדי לבנות את הפירמידות, הרי ברור שהם היו מומחים בחקר המאובנים"

טיעונים מעגליים 

זו משפחה של כשלים לוגיים שבהם המסקנה מוכיחה את עצמה.  הם כשל בגלל שהמסקנה לא גובתה בשום מידע או היגיון, והסיבה שהם מסוכנים היא שהם משתמש בתבנית לוגית שנראית מאד הגיונית (למאמר שמסביר איך לגרום לטיעון להישמע משכנע)

טאוטולוגיה - Tautology

זהו הסוג הפשוט ביותר של טיעון מעגלי שבו ההנחה והמסקנה הן פשוט נוסחים שונים של אותו דבר, ולכן כשל שכזה  הוא יחסית קל לזיהוי.
לדומגה: הרס"ר מהבדיחה הידועה שזועם"למה האחרונים תמיד בסוף", או השדכן ששואל איך זה שכל הרווקים והרווקות לא נשואים אחד לשניה.

Circulus in demonstrando - טיעון מעגלי

זהו מקרה קצת יותר מורכב שבו בין הטענה לבין המסקנה ישנם כמה שלבים נוספים שמסווים את העובדה שנקודת המוצא ונוקדת הסיום הן אותה נקודה. בדוגמה מפורסמת מההיסטוריה הבריטית
"אין להרשות להומוסקסואלים לכהן במשרה ממשלתית. מכאן שכל נושא משרה שכזה יאבד את משרתו אם יוציאו אותו מהארון בכוח. מכאן, הומוסקסואלים יעשו הכל כדי להסתיר את סודם, ומי שיגלה זאת, יוכל לסחוט אותם בקלות. ומכאן נובע שאין להרשות להומוסקסואלים לכהן במשרה ממשלתית"
שים לב שהטיעון הנ"ל מעגלי לחלוטין. הנחת היסוד זהה למסקנה. מה שעצוב הוא שהציטוט הנ"ל הובא כסיבה לאי קבלת הומוסקסואלים לשורות ארגון הביון הבריטי.
לרוע המזל, טיעונים מעגליים נפוצים באופן מפתיע. אם כבר הגעת למסקנה מסוימת בינך לבין עצמך, קל להפוך אותה בטעות להנחת היסוד כשאתה מנסה להסביר אותה לאנשים אחרים.

הכנסת הסתייגות מעגלית כתנאי - The "No True Scotsman..." fallacy 

זהו מקרה מורכב עוד יותר של טיעון מעגלי, שבו המעגליות לא נוצרת מהטיעון עצמו אלא מהסתייגות שמכניסים לתוכו, ושקובעת שרק ההנחה יכולה להפוך למסקנה.

שמה של הדוגמה בא לה מהטיעון שסקוטים לא שמים סוכר בדייסה שלהם, אתה מנסה להפריך את הטענה באומרך שידידך הטוב אנגוס דווקא כן אוהב סוכר בדייסה. או אז אני אומר: "אה, כן, אבל אף סקוטי אמיתי לא ישים סוכר בדייסה שלו".
הדוגמה היותר מעניין של ההפרכה מגיעה מהסיפור על הברבור השחור - לאורך כל ההיסטוריה מאז אריסטו השתמשו בספרי הלימוד ללוגיקה בביטוי "כל הברבורים הם לבנים, לכן אם הוא ברבור סימן שהוא לבן".  באופן אירוני התברר במאה ה-17 שבאוסטרליה קיים זן של ברבורים שחורים, ולכן היו לוגיקנים שניסו להציל את כבודו של אריסטו באומרם שהברבורים השחורים אינם באמת ברבורים (הם כן) שכן תנאי להיות ברבור הוא להיות לבן.  מה שמראה שגם לוגיקנים עושים כשלים לוגיים.

קשר סיבתי הפוך

זו משפחה של כשלים לוגיים שבה מנצלים את הקושי של אנשים רבים להבין את החשיבות של כיוון הקשר הסיבתי.  למאזינים רבים קשה להבחין בין סיבה לבין תוצאה, במיוחד כאשר הרבה פעמים ישנן השפעה הדדית ביניהן. לדוגמה, קל להתבלבל מביטויים "אם את אוהבת אותי אני אהיה נחמד אלייך"  ו-"אם אני אהיה נחמד אלייך את תאהבי אותי". הםקשורים אחד לשני, ויכולים לגרום אחד לשני, אבל זה לא אומר שהם זהים אחד לשני. 

Affirmation of the consequent - הוכחה הפוכה

זהו כשל לוגי מהצורה "A גורר B, B אמת, ולכן A אמת". כדי להבין מדוע זה כשל לוגי, ראו "מה נובע איך - פירוט" מקודם. הנה דוגמא:
"אם היקום היה נוצר על ידי ישות על טבעית, היינו רואים סדר וארגון סביבנו. ואנחנו אכן רואים סדר, לא כאוס - ולכן ברור שליקום היה בורא"

Converting a conditional - היפוך כיוון התנאי

כשל לוגי זה הוא טיעון מהסוג "אם A אז B, ולכן אם B אז A".
"אם יורידו עוד את רמת החינוך בארץ, איכות הטיעונים שנראים ברשת תרד. אז אם נראה את רמת הטיעונים ברשת יורדת במהלך השנים הקרובות, סימן שרמת החינוך עדיין במגמת ירידה"

Converse accident / Generalization - הסקה מהפרט אל הכלל

זהו הכשל ההפוך להסקה מהכלל אל הפרט. רואים אותו כשמשתמשים במספר דוגמאות קטן ובלתי מייצג כבסיס לחוק כללי יותר. לדוגמא:
"אריה דרעי מעל בכספי המדינה, הוא היה איש ש"ס, ומכאן שכל אנשי ש"ס גנבים"


הירשם עכשיו לקורס רטוריקה ושכנוע


למידע נוסף והרשמה