מאפיינים רגשיים בחרדה חברתית

חרדה - כמובן שהרגש הדומיננטי הוא חרדה. החרדה מלווה את הסובל מחרדה חברתית במשך מרבית שעות היום. הסיבה היא שבניגוד למשל לחרדת טיסה, הוא לא יכול לברוח מגורם החרדה - בני אדם. לכן, האדם נותר בדריכות מתמדת ובחרדה מפני הבאות.

לחץ - האם להגיד שלום לשכנה או לא? האם להצטרף לשיחה או לא? מה היא תחשוב עלי אם אני אחייך אליה? מי שסובל מחרדה חברתית לא מפסיק לשאול את שאלות. הוא גם אף פעם אינו בא על סיפוקו מפני שלשאלות הללו אין תשובה חד משמעית. הוא בחיפוש מתמיד אחר ריצוי, אחר סימנים לאישורים חברתיים ובחשש מתמיד מפני דחייה.

למידע נוסף והרשמה